Realizace projektu bude probíhat v několika fázích: 

 

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI