Obce na cestě
k minimálnímu odpadu

Zapojte se do projektu a
vydejte se směrem chytréno řešení
odpadu ve vaší obci!

Proč se zapojit?

Řešení šité na podmínky vaší obce

Chytrý nástroj na snižování nákladů v oblasti OH.

Moderní, jednoduchý a přehledný evidenční systém

Komplexní informace o odpadech pro obec i jednotlivé domácnosti. Technické a technologické vybavení.

Kompletní osvěta obyvatel

Motivační nástroj pro občany k odpovědnému třídění.

Vzdělávací komplex pro vedoucího manažera projektu na obci

Marketingová, vzdělávací a technická podpora od odborníků. Analýza pro další rozhodování.

Realizace projektu bude probíhat v několika fázích:

 • Příprava obce na zavedení projektu:
  analýza akutálního stavu
 • Spuštění chytrého systému pro evidenci odpadů ECONIT ve Vaší obci.
 • Seznámení obyvatel s novým systémem v jejich obci
  (Vzdělávání a osvěta pro obyvatele, školy ... dle harmonogramu).
 • Odborná podpora pro účastníky
  projektu během roku.
 • Vyhodnocení výsledků, postupná příprava na zavedení PAYT.
 • Ocenění Institutem cirkulární ekonomiky, z.ú.

Na konci cesty se chceme radovat z těchto výsledků:

Snížení množství SKO ve Vaší obci.

Komplexní přehled o odpadech na úrovní celé obce a jednotlivých (zapojených) dománcostí.

Plán dalších kroků k zavedení maximálního možného třídění odpadů.

Informování a motivování obyvatele obce.

Podívejte se, jak se daří obci Jaroměřice, která systém zavedla již počátkem roku 2017.

Těšíme se na spolupráci

Roman Konečný

+420 739 158 781

roman.konecny@meneodpadu.cz

  Kontaktujte nás