Obce na cestě
k minimálnímu odpadu

Zapojte se do projektu
- získáte nejlepší řešení odpadů pro vaši obec!

Proč se zapojit?

Řešení přesně přizpůsobené vaší obci

Moderní, jednoduchý a přehledný evidenční systém

Motivace pro obyvatele - ti budou třídit s nadšením

Úspora peněz obce i občanů

Realizace projektu bude probíhat v několika fázích:

  • Zanalyzujeme stav odpadů
  • Spustíme systém ECONIT
  • Občany motivujeme a naučíme je lépe třídit
  • Zajistíme každodenní podporu všem účastníkům projektu
  • Společně vyhodnotíme fungování projektu
  • Zažádáme u Institutu cirkulární ekonomiky o certifikát pro vaši obec

Na konci cesty se chceme radovat z těchto výsledků:

Výrazné snížení množství odpadu

Přehled o odpadech obce i domácností

Podstatné finanční úspory obce

Informovaní a motivovaní obyvatelé

Podívejte se, jak se daří obci Jaroměřice, která systém zavedla již počátkem roku 2017.

Těšíme se na spolupráci

Roman Konečný

+420 739 158 781

roman.konecny@meneodpadu.cz

  Kontaktujte nás