ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU ODPADŮ

Máte přeplněné nádoby na směsný komunální odpad s vysokým obsahem dále vytříditelných složek? Nebo naopak přeplněné kontejnery na tříděné odpady, ve kterých se nachází kromě vyseparovaného odpadu i to, co tam nepatří? Odpad, který neustále narůstá a za který se vysoce doplácí? S ECONITem Vám ukážeme, jak to může fungovat lépe a adresně. Zanalyzujeme data a navrhneme řešení přizpůsobené přesně na míru pro Vaší obec.
ZAČÍNÁME EVIDOVAT ODPADY

Systém má 3 moduly: evidenční, motivační, statistický. Po instalaci se může jako první zavést jen evidence a svoz odpadů door to door. Získáte tak kompletní přehled o třídění a produkci odpadů v domácnostech. Econit můžete také použít k evidenci odpadů na sběrném dvoře. Zkušenosti ukazují, že každý měsíc se počítá a obce/města zaznamenávají výrazné změny množství produkovaného odpadu ihned po zavedení systému. Zároveň, nebo až následně, můžete zavést motivační systém.

Co je to door to door systém? Svozová firma sváži separovaný odpad přímo z domácností (dům od domu). Je na vás, zda se rozhodnete pro variantu třídění do pytlů nebo nádob, které jsou polepeny adresným QR kódem. Svozová firma pak při každém svozu načítá QR kódy a sbírá pytle nebo vysypává nádoby, u kterých eviduje jejich naplněnost.

 

Co to znamená pro občany?

  • REGISTRACE – Občan registruje na obecním úřadě svoji domácnost. Dostane přihlašovací jméno a heslo do systému přes webovou stránku www.chytreodpady.cz. Od teď si může kdykoliv a online kontrolovat stav svých vytříděných odpadů.
  • PYTLE A KÓDY – Na obecním úřadě dostane domácnost plastové pytle a etikety s kódy, případně má přiděleny označené nádoby na separovaný odpad u domu. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu a identifikaci domácnosti.
  • TŘÍDĚNÍ – Při třídění odpadu postupuje domácnost téměř stejně jako doposud. Vytříděné odpady však vhazuje do plastových pytlů, které dostala na obecním úřadě nebo přímo do barevných nádob u domu. POZOR: je nutné dbát na kvalitu třídění. To znamená, že pokud bude domácnost třídit do nádoby na plasty například papírový odpad, nebude mít nárok na bonusové body.
  • OZNAČENÍ KÓDEM – Každý vytříděný pytel či popelnici označí domácnost etiketou s kódem dle druhu tříděného odpadu. POZOR: bonusové body se přičítají pouze na základě QR kódů, takže je nutné, abyste měli označený každý pytel či popelnici.
  • PŘEDÁNÍ A EVIDENCE – Naplněné a označené pytle budou odebrány a zaevidovány, nádoby budou načteny a vysypány. Pracovník odpadových služeb při přebírání každý pytel či nádobu načte do systému.

VZDĚLÁNÍ JE ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Spolupráce s obyvateli je nezbytná a musí probíhat ještě před zavedením nového systému. Maximální možný komfort pro třídění, jednoduchá přehlednost a motivace jsou zásadní. Klíčem je kvalitní osvětová kampaň, se kterou vám pomůžeme, a která napomáhá tomu, že producenti odpadu vnímají ekonomický a ekologický rozměr jejich chování. Všichni občané vědí, proč a jak se do systému zapojit. ECONIT umožňuje pojmout třídění odpadu jako hru, při které lidi baví sledovat, kolik mají odpadu a vzájemně se porovnávat v tom, kdo lépe třídí.

  Podívejte se, jak probíhá osvětová kampaň

MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ

Zapojené domácnosti mají motivaci produkovat méně odpadu a více třídit, díky čemuž zredukujete množství směsného komunálního odpadu a zvýšíte výtěžnost tříděných složek. Každá nádoba či pytel bude nasnímána do systému evidence přes QR kódy. Na základě těchto dat můžete zavést spravedlivý a zásluhový systém bonusů (PAYT). Motivační modul je variabilní, vždy je přizpůsoben dané obci.
1. PŘIČTENÍ ODMĚNY Za každý dobře vytříděný pytel či popelnici se přidělí bonusové body, jako odměna za třídění odpadu.
2. PŘIDĚLENÍ SLEVY Sčítání bodů bude probíhat na konci kalendářního roku, kdy se domácnosti přidělí případná sleva za komunální odpad na nejbližší rok. Informaci o výši slevy nalezne každý ve svém profilu na www.chytreodpady.cz.STATISTIKA A MONITOROVÁNÍ ODPADŮ

Statistický modul systému ECONIT umožní samosprávě vyhodnocovat a monitorovat aktivitu obyvatel při předcházení vzniku komunálního odpadu a taktéž sledovat množství a čistotu vytříděného odpadu. Z vlastních analýz můžete následně nastavit akční kroky jako například:

domácí kompostování, změna frekvencí vývozů odpadů, změna počtu a umístění sběrných nádob, motivační systém pro obyvatelstvo, zapojení se do charitativních sběrů/burz a další…