ECONIT úspěšně využívá řada obcí a měst.
Jsme v Čechách, na Moravě i ve Slezsku

Trojanovice

Obec dokázala výrazně snížit svoje odpady.
Do systému se zapojilo 90 % domácností.
Vytříděnost směsného komunálního odpadu vzrostla až o 80 %.
Více informací

Podařilo se to díky domácímu kompostování a správně nastavenému
bonusovému systému, který ECONIT umožňuje přizpůsobit na míru.
Zastupitelé i občané nyní vnímají odpady jako ZDROJ a ne jako zátěž.

V obci funguje systém ECONIT od roku 2009.
Lidé zde nosí do sběrného dvora pytle označené QR kódy.
Ve sběrném dvoře odpad dále třídí a poté prodávají na zpracování.
Tak získávají v Trojanovicích finance na provoz sběrného dvora.

Prostřední Bečva

Za rok fungování ECONITu obec ušetřila celkem 334 000 Kč.
Množství vytříděného plastu vzrostlo o 12 %, skla o 73 % a papíru o 90 %.
U nápojových kartonů to bylo neuvěřitelných 1860 % (z 0,1 tun na 1,96 tun).
Více informací

Obec zavedla ECONIT v roce 2017.
Na začátku proběhla analýza obsahu sběrných nádob.
Výsledek analýzy byl překvapivý!
85 % odpadu lze vytřídit a jen 15 % je směsný komunální odpad.

Zábavnou formou jsme poté poučili žáky základní i mateřské školy.
O tom, jak mají správně třídit, jsme důkladně proškolili i domácnosti.

Díky úsporám mohli zastupitelé snížit poplatky za komunální odpad.
Za pytel tříděného odpadu je jako bonus desetikorunová sleva na poplatku za odpad.