Trojanovice

Obec dokázala za poslední roky výrazně snížit svoje odpady.

Detaily

A to díky kombinaci systému domácího kompostování a bonusovému systému elektronické evidence odpadů. Teď již nahlíží na své odpady jako na ZDROJ a ne jako na zátěž.
V obci funguje systém ECONIT od roku 2009 na sběrném dvoře, kam občané nosí pytle označené QR kódy.
Na sběrném dvoře odpad dále třídí a následně sami prodávají na zpracování, čímž získávají prostředky na financování sběrného dvora.
Do systému se zapojilo 90 % domácností. Obec zvýšila vytříděnost SKO až o 80 %.

Prostřední Bečva

Obec systém zavedla v roce 2017.

Detaily

Prvním krokem byla důkladná analýza obsahu sběrných nádob, kdy padl překvapivý výsledek 85:15 (85 % vytříditelného odpadu a 15 % SKO).
Poté zábavné osvětové aktivity o třídění odpadů na mateřské i základní škole a následovalo proškolení všech domácností na besedě.
Po roce fungování evidence odpadů obec ušetřila celkem 334 000 Kč.
Úspory pan starosta přeměnil na bonusy pro občany ve formě snížení poplatku za komunální odpad.
1 pytel tříděného odpadu = sleva 10 Kč na poplatku za odpad.
Množství vytříděného plastu vzrostlo o 12 %, skla o 73 %, papíru o 90 % a u nápojových kartonů o neuvěřitelných 1860 % (z 0,1 tun nárůst na 1,96 tun).