Nejlepší systém na evidenci odpadů

Chytrá úspora při řešení odpadů



1
Zanalyzujeme vaše odpady
2
Začneme s jejich evidencí
3
Motivujeme občany k třídění
4
Získáte přehledné výsledky
5
Ušetříte obecní finance



  Jak to funguje?


Prostřední Bečva UŠETŘILA za 1 rok 334 000 Kč. Jak?
Podívejte se na video.

  Mám zájem o ECONIT

Co Vám ECONIT přináší?


Separace

Navýšení míry třídění.

Dostupnost

Podrobné informace o odpadech dostupné online.

Informovanost

Vzdělanost občanů a jejich motivace ke třídění odpadů.

Komplexnost

Komplexní řešení šité na míru obci

Ekologie

Snížení množství komunálního odpadu.

Finance

Spravedlivý systém výběru poplatků za odpady.

JAK BY TOTO ŘEŠENÍ FUNGOVALO U VÁS?

Poraďte se s naším odborníkem, jak naše osvědčené postupy zavést ve vašem městě či obci.

Zdeněk Polanský

+420 775 130 599

zdenek.polansky@meneodpadu.cz

  Kontaktujte nás