Proč zvolit chytrý systém evidence odpadů?

Můžete vytřídit až 84%
z komunální nádoby

VÁŠ ODPAD POD KONTROLOU

Chcete změnit současný systém na něco lepšího, nového, sofistikovanějšího, co funguje hladce?
Chcete zavést adresný svoz se systémem bonusů a motivovat občany, aby nevytvářeli odpad?
Chcete takový PAYT systém, který bude opravdu spravedlivý a komfortní?
Chcete redukovat produkci směsného komunálního odpadu, navýšit podíl vytříděných složek?
Chcete mít své odpady pod kontrolou a vědět, jestli vám svozová firma dává pravdivé údaje?

Seznamte se s ECONITem!

Jednoduchá, chytrá evidence odpadů z domácností, kterou může město či obec využít i k zavedení motivačního systému pro ty domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit a předcházet vzniku odpadů, ve světě známém jako PAYT systém “Plať za to, co vyhodíš”.


Dostupnost

Online informace o odpadech v jednotlivých domácnostech.

Recyklace

Navýšení míry separace.

Informovanost

Vzdělanost a motivace občanů k zodpovědnému přístupu k odpadům.

Komplexnost

Komplexní informace o reálném objemu odpadů v samosprávě.

Ekologie

Snížení množství komunálního odpadu.

Finance

Spravedlivější systém výběru poplatků za sběr odpadů.

ECONIT využívá řada měst a obcí

Prostřední Bečva: V obci je 620 rodinných domů, má cca 1730 obyvatel. Obec zajišťuje pravidelný svoz tříděného odpadu v pytlech od každé domácnosti a mají sběrný dvůr.
Podívejte se na videoreferenci

Trojanovice: Obec má asi 2500 obyvatel ve více než 750 domácnostech. Třídí plasty, papír a nápojové kartony do pytlů. Mají sběrný dvůr a v každém rodinném domě kompostéry na bioodpad.

"Odpad je obecně velký problém téhle civilizace a je potřeba ho řešit včas, už teď produkujeme obrovské množství odpadu. Důležité je ho materiálně využívat, ale hlavně apelovat, aby se ho produkovalo co nejmíň."
Jan Symon, starosta obce Ostopovice
  Jak funguje ECONIT?

FLEXIBILNÍ SYSTÉM PRO KAŽDOU SAMOSPRÁVU

Zavést systém ve středně velké obci s převážně rodinnými domy je jiné než ve městě s bytovkami. Ocenitelnou vlastností ECONITu je, že je plně variabilní a můžete ho využít i pro evidenci sběrného dvora.
ECONIT má 3 základní moduly:


EVIDENČNÍ
Vaše samospráva začne evidovat
jeden nebo více druhů odpadů.
MOTIVAČNÍ
ECONIT vzdělává a motivuje
obyvatele k zodpovědnému třídení.
STATISTICKÝ
Průběžně sledujete
a vyhodnocujete Váš pokrok.


JAK BY TOTO ŘEŠENÍ FUNGOVALO U VÁS?

Poraďte se s naším odborníkem. Snižování skládkového odpadu je naší hlavní myšlenkou a rádi vám v tom pomůžeme.

Roman Konečný

+420 739 158 781

roman.konecny@meneodpadu.cz

  Kontaktujte nás